מזכ"ל

נדב קוטלר

 • אחריות כוללת על הפעילות המקצועית השוטפת של האגודה כארגון וכעמותה רשומה

 • מעקב ובקרה אחר יישום החלטות הנהלת האגודה

 • מעקב על תכנון ויישום של תכנית העבודה השנתית

 • הובלת תהליך בניית ואישור התקציב השנתי של האגודה

 • אחריות על אכיפת תקנון האגודה ועדכונו

 • אחריות על הניהול התקין של האגודה

 • אחריות על תחום השקיפות באגודה – כתיבה ופרסום של פרוטוקולים ומסמכים

 • אחריות על ישיבות המועצה וישיבות ההנהלה לרבות פרסום מצעים וכתיבת פרוטוקולים

 • עבודה שוטפת מול מזכיר המועצה

 • אחריות, ליווי ובקרה אחר עבודת המזכירות, הייעוץ המשפטי, רואה החשבון, הנהלת החשבונות ושאר הגורמים המקצועיים באגודה

 • חבר הנהלה

 
נדב קוטלר - תמונה.jpg